Kolla dessa kritiska punkter när du bygger badrum


Marie Pallhed 2016-04-01

F&Ouml;REBYGG VATTENSKADOR. Länskontrollant Guy Wallin genomför en kontroll av de kritiska punkterna i en badrumsinstallation. <span style=\
FÖREBYGG VATTENSKADOR. Länskontrollant Guy Wallin genomför en kontroll av de kritiska punkterna i en badrumsinstallation. Se filmen längre ner i artikeln.

INOMHUS Ett tätt tätskikt är grunden för säkra våtrum. Följ med när GVKs länskontrollant Guy Wallin genomför en kontroll av de kritiska punkterna i en badrumsinstallation. Och undvik framtida vattenskador.

I filmen undersöker länskontrollanten de kritiska punkter som kan orsaka fukt- och vattenskador i badrum eller annat våtrum:

 - Golvet lutar mot golvbrunn
 - Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn
 - Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföringar
 - Fogarnas täthet - kontrolleras med GVK-pump

Badrummet i filmen ska även ha ett ytskikt av keramiska plattor och då är det särskilt viktigt att tätheten i fogar kontrolleras innan plattorna monteras. När ytskiktet väl är monterat går det inte längre att kontrollera om våtrummet håller tätt. Plattorna, eller rättare sagt fogarna mellan plattorna, är inte vattentäta.

GVK, AB Svensk Våtrumskontroll är en stiftelse som i 25 år arbetat för att minska vattenskadorna i svenska hem genom att sprida samlad branschkunskap. De golvföretag som är auktoriserade av GVK har aktuell utbildning, fackkunskap och kompetens vad gäller myndighetskrav och branschregler.

Ett GVK-företag kan också lämna våtrumsintyg som bevis på ett fackmannamässigt utfört arbete, ett intyg som är värdefullt både vid bostadsaffärer och vid ett eventuellt försäkringsärende.

I varje län finns särskilt utbildade kontrollanter som löpande granskar GVK-företagens våtrumsinstallationer. Kontrollanterna följer noggrant upprättade checklistor för att hitta eventuella kvalitetsbrister i våtrummen.

Vid kontrollerna kan man också upptäcka möjliga återkommande kvalitetsfel i och dra lärdom av det, lärdom som sedan återförs till branschreglerna ”Säkra Våtrum”.

Här hittar du alla GVK-auktoriserade golvföretag.Här brukar vattenskadorna finnas!


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Se filmen som visar var vattenskadorna brukar finnas. Kollar du i mobilen klicka här för att se filmen >> Här finns vattenskadorna.