Barn som växer upp med hund har lägre risk att få astma


Marie Pallhed 2015-11-22

UNDERSÖKT. En ny studie visar att barn som växer upp med hund har 15 procent lägre risk att drabbas av astma när de börjar skolan. Foto Pxabay.
UNDERSÖKT. En ny studie visar att barn som växer upp med hund har 15 procent lägre risk att drabbas av astma när de börjar skolan. Foto Pxabay.

MÅ BRA. Svenska forskare har tittat på sambandet mellan hundar och senare astma hos en miljon svenska barn. Resultaten är tydliga. Barn som växer upp med hund har 15 procent lägre risk att drabbas av astma i skolåldern.

De så kallade bondgårdsflorastudierna, som gjorts under ett antal år har visat att barn uppvuxna på bondgård med djurhållning har en halverad risk att drabbas av allergier än sina kompisar som inte lever i den miljön.

Bakterierna som ingår i den så kallade bondgårdsfloran hjälper barn att utveckla en god tarmflora och därmed ett väl fungerande immunförsvar. Med bondgårdsflora menas djur utanför hemmet som kor och hästar. Husdjur räknas inte in i den.

Men nu har en ny svensk studie visat att barn som växer upp med hund har 15 procent lägre risk att drabbas av astma när de börjar skolan. De svenska forskarna har använt information från nio olika nationella register samt två hundägarregister.

Syftet med studien var att se om barn som haft kontakt med hund tidigt i livet fick mer eller mindre astma än barn som inte hade djur nära inpå.

Tove Fall, docent i epidemiologi vid Uppsala universitet, som lett studien tillsammans med forskare från Karolinska Institutet i Stockholm säger:

– Våra resultat bekräftar de tidigare studierna gällande barn som växer upp på lantgård, och vi såg också att de barn som växer upp med hund i familjen hade ungefär 15 procent lägre risk för astma i skolåldern. Vi tog hänsyn till alla kända så kallade störfaktorer i våra analyser såsom astma hos föräldrarna, geografi och antal syskon.

Tack vare att Sverige har haft ägarregister på hundar hos Jordbruksverket sedan 2001 samt Svenska Kennelklubbens register har man kunnat nå hundägarfamiljer runt om i landet.

Catarina Almqvist Malmros, barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm och seniorförfattare till studien säger:

– Studien kan inte ge svar på om och hur djur skyddar barn från astma. Vi vet att barn som redan har allergi mot katt eller hund ska undvika dessa djur, men våra resultat ger en indikation på att barn som växer upp med hundar har en minskad risk för astma senare i livet. Tack vare studiedesignen som i princip innefattar hela den svenska barnbefolkningen under studieperioden så går resultaten att generalisera till andra europeiska länder med liknande kultur vad gäller hundägande och lantbruk.

Resultaten är publicerat i den vetenskapliga tidskriften JAMA Pediatrics. 

Källa: Svenska Örtmedicinska institutet