Se upp med byggskivorna som kan ge fuktskador


Lotte Ivarson Sanden & Julia Kronnäs 2016-04-21

UNDER YTAN. Undermåliga byggskivor ger fuktproblem.

UNDER YTAN. Undermåliga byggskivor ger fuktproblem.VILLAÄGARNA/Skaraborg. Villaägarna varnar för två typer av byggmaterial. Båda är frekvent använda och godkända av byggbranschen – trots att de visat sig vara fuktkänsliga och risken för mögel är överhängande.


Undvik kartongklädda gipsskivor...

 

Ska du renovera badrummet? Se till att välja material som klarar fukt! Du ska definitivt undvika kartongklädda gipsskivor i våtrum – ett material som tyvärr godtas av byggbranschen.

Villaägarnas byggnadstekniske expert Johan Smeds (bilden) är kritisk till att Byggkeramikrådet (BKR) återigen tillåter kartongklädda gipsskivor vid duschar och badkar i badrum, trots att skivorna möglar när de utsätts för fukt.

Det finns idag inga krav på fukttålighet för byggskivor hos vare sig Svensk våtrumskontroll (GVK) eller BKR. Inte heller någon annan i byggbranschen ställer sådana krav förutom Boverkets byggregler som anger ett tydligt krav på fuktsäkerhet i avsnitt 6:52 och 6:53.

– Med anledning av att BKR:s och GVK:s branschregler inte ställer tillräckliga krav på fukttålighet för byggskivor, och många tätskikt i praktiken läcker, känner vi oss föranledda att komma med egna rekommendationer vad gäller våtrumsskivor.

- En småhusägare som vill göra om sitt badrum måste få veta hur man gör det på ett bättre sätt än de urvattnade branschreglerna, säger Johan Smeds.

De våtrumsskivor Villaägarna anser vara att föredra med hänsyn till dagens kunskapsläge är:

>> Gipsbaserade våtrumsskivor med en yta av glasfiber

>> Fibercementskivor

>> Våtrumsskivor av cellplast


... och magnesiumoxidskivor

MÖGELRISK. Se upp med undermåliga byggmaterial.
MÖGELRISK. Se upp med undermåliga byggmaterial.

 

Magnesiumoxidskivor är olämpliga att använda i badrum, källare, garage eller ytterdelen av vägg-, tak- och golvkonstruktioner. Vill du slippa fuktskador, använd andra, tåligare byggskivor.

I Danmark har man uppmärksammat problemet tidigare än i Sverige, och där pratar man i termer av "årtiondets största byggskandal". Magnesiumoxidskivor används ofta vid husbyggnationer även i Sverige och beskrivs som fukt- och mögeltåliga, lätta att arbeta med, stöttåliga m m.

Men en forskningsrapport som Villaägarna har beställt visar att när magnesiumoxidskivorna utsätts för fukt, riskerar de istället att svälla, spjälkas sönder och slå sig.

Magnesiumoxidskivor består av en blandning av magnesiumoxid, magnesiumklorid och perlit samt ett utvändigt förstyvande alkaliskt glasfibernät. Magnesiumoxid är tryckfast och hård i magnesiumoxidskivorna.

Men när det alkaliska glasfibernätet utsätts för fukt, avger det alkali som reagerar med magnesiumoxiden som blir geléaktig. Då minskar magnesiumoxidskivornas hållfasthet och de kan slå sig samt glasfibernätet lossna.

– Fuktproblemet kan förvärras av att skivorna till viss del innehåller ett överskott av magnesiumklorid, som tar upp fukt ur luften. Allteftersom uppfuktningen fortgår, övergår magnesiumoxiden till en kladdig massa som allt mer tappar i hållfasthet. När skivorna blir fuktiga, löser sig magnesiumkloriden lätt i vatten, vilket i praktiken kan få konsekvensen att den kan rinna av en stående skiva, säger Johan Smeds.

En annan konsekvens av att skivan innehåller magnesiumklorid är att stål, mässing och andra material kan angripas av korrosion och brytas ner. Är inte skruvarna som skivorna har skruvats dit med syrafasta, kan skivorna komma att lossna. Då magnesiumkloriden är vattenlöslig, kan den sprida sig i huset och angripa även andra infästningsanordningar som inte är syrafasta.

Du bör vara misstänksam om skivorna innehåller något av följande:

>> Magnesiumoxid

>> Magnesiumklorid

>> Magnesiumsulfat

>> Sorelcement

>> Magnesiacement

>> Cement bound matrix CBM

Skivornas innehåll kan hittas i produktblad, byggvarudeklarationer, produktcertifikat och tillverkarnas hemsidor.

Mer info från Villaägarna hittar du här >>