Studsmatta på gott och ont


Marie Pallhed 2016-06-23

EN HÖJDARE. Att hoppa studsmatta hör sommaren till och är så himla roligt.

EN HÖJDARE. Att hoppa studsmatta hör sommaren till och är så himla roligt.VILLAÄGARNA/Skaraborg Studsmattor väcker känslor, vilka känslor beror lite på vem du frågar. Barn älskar i regel att hoppa studsmatta, föräldrar kan tycka att det är bra att barnen är utomhus och rör på sig, medan grannen kanske gnisslar tänder av irritation av allt stoj och stim. Oavsett vilken kategori du tillhör - studsmattorna tycks vara här för att stanna.

Studsmattan har gått från att vara en fluga till att bli ett permanent inslag i många av landets trädgårdar – och populariteten tycks bara öka.

Många olyckor på studsmatta
Något som också ökat under åren är antalet olyckor. Varje år skadas omkring 6 000 barn på studsmattor.

Det är i första hand yngre barn i åldrarna fem till 14 år som råkar illa ut. Lyckligtvis rör det sig i de flesta fall om lindrigare skador som stukningar och överansträngningar men det förekommer också allvarligare skador. Vanligtvis sker olyckor när flera barn hoppar samtidigt.

När försäljningen av studsmattor till privatpersoner tog fart för omkring tio år sedan var säkerhet ingen prioriterad fråga. Skyddsnät var exempelvis bara ett tillbehör. Idag måste större studsmattor, om de ska användas av barn, säljas med skyddsnät.

Det finns dock ingen lagstiftning som kräver att köparen använder nätet. I Sverige är det lag på cykelhjälm för barn under 15 år – men motsvarande gäller alltså inte för studsmattor och skyddsnät.

Studsmattan inte bygglovspliktig
Studsmattan är inte bygglovspliktig och det finns därmed inga regler kring var på tomten den får placeras. En bra tumregel är att prata med grannarna innan studsmattan monteras upp, och att visa hänsyn även när den börjar användas. Barnen kanske inte behöver leka på studsmattan sent om kvällarna eller när grannen sitter och äter middag utomhus.

Störd av grannens studsmatta
Störs du av grannens studsmatta är det inte så mycket som du kan göra. Den som bor i bebyggt område får i relativt stor utsträckning acceptera att grannar orsakar olika typer av ljud.

Om du är drabbad av mycket besvärande ljud och inte kommer överens med dina grannar är ett alternativ att kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen - som är tillsynsmyndighet – och beskriva situationen. Nämnden får då ta ställning till om det finns grund för att utfärda ett föreläggande mot grannen att begränsa den störande verksamheten.

Möjligen kan du hänvisa till är miljöbalken – där finns allmänna hänsynsregler som innebär att man är skyldig att "iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att hindra och motverka att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer".


Studsmatta - bra att tänka på: